Туристическо дружество “Буйна гора” е сдружение с нестопанска цел. Член е на Български Туристически Съюз.

Цели на сдружението:
Масовизиране и популяризиране на туризма, планинарството, приложните спортове и другите видове дейности на ТД сред всички слоеве на населението.
Укрепване на здравето, усъвършенстване на физическите и интелектуалните възможности на членовете си.
Създаване на условия за приобщаване към системни занимания в природна среда.
Изграждане и усъвършенстване на наличната материална база и маркировка.

Поддържа наличната материална база, туристически хижи, заслони и маркировки на туристически маршрути и изграждане на нови с оглед обезпечаване на спортовете, развивани от клубовете при ТД. Организира и провежда спортни мероприятия по туризъм, планинарство, скално катерене, излети, екскурзионни летувания и други мероприятия, свързани със спортовете развивани от ТД.

ИСТОРИЯ
 
През годините 1901-1902 години, по инициатива на Проф. Балан – съмишленик и последовател на Алеко Константинов, в България започват да се изграждат туристически дружества. В тази връзка на 29 април 1902 година, група от 33 ма обичащи и милеещи за планината, природата и туризма разградчани, организирани от Христо Пигулев учител в разградската гимназия, се събират в читалище „Развитие” и основават ТД „Буйна гора”.
В рамките на туристическото дружество са се развивали и развиват редица спортно-туристически дейности като: пешеходен туризъм, коло туризъм, алпинизъм, пещерно дело, ориентиране, спортове на открито.
През всичките тези години много хора са оставили следа в историята на ТД „Буйна гора”, водени от идеите на Щастливеца.
Нека членовете и симпатизантите на дружеството да пазим и помним неговата история. Да участваме активно в спортно-туристическите дейности и да водим активен живот в хармония с природата.